Γιατί Aegean Rebreath

Γιατί Aegean Rebreath

Επιλέγουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος με έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα ολιστικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων από το βυθό, τη θάλασσα και τις ακτές, τη διάθεση των υλικών σε εταιρείες upcycling για την άμεση αξιοποίηση τους σε νέα προϊόντα και τη συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με αλιευτικούς συλλόγους και δήμους για τη δημιουργία σταθμών συλλογής απορριμμάτων, πραγματοποιούμε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και υλοποιούμε ερευνητικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο κινητοποιούμε και ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία και δράση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τον εντοπισμό και την ανέλκυση των απορριμμάτων έως την επιπλέον αξιοποίηση τους. Βασική μας αρχή είναι η ειλικρινής και σταθερή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

0

Καθαρισμοί βυθών & ακτών
Plastic Bottle Icon

0

Πλαστικά Τεμάχια
Fishing Net Icon

0

Τόνοι δίχτυα-φαντάσματα
Tire Icon

0

Ελαστικά

Τα projects μας

Η δραστηριότητα της Aegean Rebreath επεκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς με σκοπό να αναπτυχθούν αλληλένδετες δράσεις που αφενός θα αντιμετωπίζουν σφαιρικά το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και αφετέρου θα προσφέρουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξέ μας

Γίνε εθελοντής

Λάβε μέρος στις δράσεις μας και βοήθησέ μας να μεταδώσουμε το μήνυμα δυνατά.

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ

Υποστήριξέ μας

Κάνε τη δωρεά σου και γίνε μέλος της ενεργής κοινότητάς μας.

ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ