Σαντορίνη: Νέο πιλοτικό πρόγραμμα για τα σκάφη αναψυχής

Recycle your Sail

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στα σκάφη αναψυχής και των επισκεπτών τους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υλοποιείται στη Σαντορίνη σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και την υποστήριξη της PepsiCo Hellas.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να αναδείξει τις έννοιες της πρόληψης, της απορρύπανσης, της εκπαίδευσης και της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών αρχών, των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών, σε έναν διεθνή προορισμό όπως το νησί της Σαντορίνης, μεταδίδοντας το μήνυμα πως η προστασία της θάλασσας αφορά τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τους επισκέπτες του νησιού. Επιχειρεί για πρώτη φορά να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη των επισκεπτών για τη μείωση του αποτυπώματος τους σε ένα νησί που δοκιμάζεται σημαντικά από την αύξηση του τουρισμού και την αναποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών.

Διαλογή στην πηγή στα σκάφη αναψυχής

Στο νησί της Σαντορίνης δραστηριοποιούνται περισσότερα από 180 επαγγελματικά σκάφη τα οποία πραγματοποιούν τουριστικές περιηγήσεις προσελκύοντας ένα μεγάλο ποσοστό από τους 800.000 τουρίστες που επισκέπτονται ετησίως το νησί. Ωστόσο, η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων πάνω στα σκάφη είχε ως αποτέλεσμα την ανύπαρκτη, συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Την ίδια στιγμή τα δεδομένα του οργανισμού μας δείχνουν πως η επιβάρυνση του βυθού της Σαντορίνης, όπως σε όλα τα νησιά που δέχονται μαζικές ροές επισκεπτων, σχετίζεται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην τοποθέτηση ειδικών σάκων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών πάνω στα σκάφη. Βασίζεται στη διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι κατέγραψαν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο των εκδρομών που πραγματοποιούν. Ο Οργανισμός μας προχώρησε σε παραγγελία ειδικών σάκων φτιαγμένων από ανακυκλωμένο PET οι οποίοι μοιράστηκαν στα συμμετέχοντα σκάφη για τη χωριστή διαλογή πλαστικού και αλουμινίου. Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών καταμετρούνται και οδηγούνται στο ΚΔΑΥ της Σαντορίνης παράλληλα με τα υλικά που συγκεντρώνονται στον Σταθμό Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων που έχουμε εγκαταστήσει στον λιμένα της Βλυχάδας.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε αρχές Ιουλίου με τη συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού σκαφών που αγγίζει το 25% περίπου του στόλου που ελλιμενίζεται στη Βλυχάδα. Η έναρξη του προγράμματος έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται, γεγονός που μας ενθαρρύνει για την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερα σκάφη.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης

Το πρόγραμμα επίσης προβλέπει την τοποθέτηση πινακίδων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε κεντρικά σημεία του νησιού. Οι πινακίδες, μεταξύ άλλων,παρουσιάζουν μηνύματα για την ευθύνη και τον δημιουργικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι επισκέπτες στη μείωση του αποτυπώματος τους. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για το περιεχόμενον και τους στόχους του προγράμματος. Οι πινακίδες καλούν τους επισκέπτες να καταστούν συμμέτοχοι σε ένα καινοτόμο εγχείρημα που μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για τα υπόλοιπα τουριστικά σημεία της χώρας.