Προγράμματα

Πιλοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με Εταιρείες

Βασική αρχή και πεποίθηση της Aegean Rebreath αποτελεί η ανάληψη ευθύνης και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην προσπάθεια απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή της κουλτούρας τόσο σε επίπεδο καταναλωτών όσο και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και εταιρειών.

Από την πρώτη στιγμή ο οργανισμός μας θέλησε να ενεργοποιήσει και τις εταιρείες με στόχο την υλοποίηση πιλοτικών έργων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη για τη μείωση των ρυπογόνων συσκευασιών και προϊόντων.

Μέσω των πιλοτικών έργων που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με εταιρείες, προωθούμε την καινοτομία και την τεχνολογία, εξάγουμε πρωτογενή δεδομένα τα οποία επικοινωνούμε σε κεντρικό επίπεδο και προχωράμε στην εκπαίδευση του προσωπικού των εταιρειών. Την ίδια στιγμή, συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη πολιτικών από τις εταιρείες σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια ESG και το σχετικό με τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών έργο μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεσσηνία: Μια ολιστική, πιλοτική παρέμβαση για τα πλαστικά μιας χρήσης

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης, τον περιορισμό της χρήσης τους, την αποτροπή κατάληξης τους στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και την προστασία σημαντικών οικοτόπων αναπτύξαμε στη Μεσσηνία με την χορηγία του Nescafe. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά από ολιστικές πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιηθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα: αποτροπή απόρριψης αποτσίγαρων στο θαλάσσιο περιβάλλον

Το πρόγραμμα “Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα” σκοπεύει στην την αποτροπή απόρριψης αποτσίγαρων στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία για το περιβάλλον που υλοποιείται στην περιοχή της Ραφήνας σε συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, την Επιτροπή για το Βιώσιμο Περιβάλλον Ραφήνας – Πικερμίου, τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και την υποστήριξη της British American Tobacco. Συνδυάζει ερευνητικό έργο και δράσεις ευαισθητοποίησης και στοχεύει στη συλλογή πραγματικών δεδομένων, την ανάδειξη καλών πρακτικών και την ανάπτυξη στοιχειοθετημένων προτάσεων, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς όφελος βιώσιμων πρακτικών.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανελλαδική έρευνα για τα μικροπλαστικά στις παραλίες

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προχωρήσαμε με δειγματοληψίες για μικροπλαστικά σε 20 περιοχές της Ελλάδας. Εγχείρημα που πέραν της ευαισθητοποίησης στόχευε στην παραγωγή πρωτογενών δεδομένων για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που όμως παραμένει ανεξερεύνητο στη χώρα μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υιοθέτηση των παραλιών της Αντιπάρου

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αντιπάρου και την ευγενική χορηγία της PepsiCo Hellas αναπτύσσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στο νησί μέσω ολιστικών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει ο δήμος σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, στοχεύοντας στην προώθηση του μηνύματος της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και εμπλέκοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις τουρισμού και τους επισκέπτες του νησιού.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Blue Isles» Πρόγραμμα Erasmus+ για το θαλάσσιο οικοσύστημα

Από τον Ιανουάριο του 2022 και για 24 μήνες συμμετέχουμε, σε συνεργασία με πέντε ευρωπαϊκούς φορείς σε Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία1, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmus+ με τίτλο “Πρόγραμμα στήριξης για τη μείωση των αλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Ε.Ε., BLUE-ISLES”. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμαϊκός: Πρώτες παρεμβάσεις για την αποφόρτιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προχωράμε με την χορηγία του Nescafe και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος για την αποφόρτιση του Θερμαϊκού καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 βασικούς άξονες δράσεων οι οποίοι και στηρίζονται στη χρήση της τεχνολογίας αλλά και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα για την προώθηση της χρήσης του νερού βρύσης

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα που στοχεύει στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Αλοννήσου σχετικά με την αξιοποίηση του νερού της βρύσης. Το περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με τη Nina Schnabel, τακτική επισκέπτρια στην Ελλάδα αλλά και σταθερή υποστηρίκτρια του έργου μας, η οποία θέλησε να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενός έργου που θα στόχευε στην προώθηση του νερού βρύσης και τη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Recycle your sail: Πιλοτικό πρόγραμμα για τα σκάφη αναψυχής

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στα σκάφη αναψυχής και των επισκεπτών τους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υλοποιείται στη Σαντορίνη σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και την υποστήριξη της PepsiCo Hellas.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άνδρος: Πρόγραμμα για την υποθαλάσσια χωματερή

Το 2011 στο νησί της Άνδρου σημειώθηκε κατάρρευση παράνομης χερσαίας χωματερής, εγκατεστημένης στην περιοχή Σταυροπέδα, σε υψόμετρο 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και απόσταση 850μ. περίπου από την κοντινότερη ακτή. Αποτέλεσμα της κατάρρευσης ήταν να βρεθούν στον βυθό της παρακείμενης θαλάσσιας ζώνης αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο, τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Τα απορρίμματα σύντομα ταξίδεψαν σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Καμία πρωτοβουλία ή δραστική παρέμβαση δεν ακολούθησε και η υποθαλάσσια χωματερή παρέμεινε ένα αόρατο πρόβλημα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ