Υιοθέτηση των παραλιών της Αντιπάρου

Υιοθέτηση των παραλιών της Αντιπάρου

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αντιπάρου και την ευγενική χορηγία της PepsiCo Hellas αναπτύσσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στο νησί μέσω ολιστικών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει ο δήμος σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, στοχεύοντας στην προώθηση του μηνύματος της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και εμπλέκοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις τουρισμού και τους επισκέπτες του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, προχωράμε στην υιοθέτηση όλων των οργανωμένων παραλιών της Αντιπάρου και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με την αξία της ανακύκλωσης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από την αλόγιστη απόρριψη συσκευασιών μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκουμε την κινητοποίηση επαγγελματιών του τουρισμού μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαστηρίων για αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο οργανισμός μας πλέον συμπληρώνει το πλαίσιο των πολυάριθμων δράσεων για την πρόληψη και την απορρύπανση του βυθού και των παραλιών της Αντιπάρου και βοηθά τις τοπικές αρχές προκειμένου να περιοριστεί σημαντικά η θαλάσσια ρύπανση του νησιού.

 

Από απορρίμματα στον Κηφισό, κάδοι ανακύκλωσης στην Αντίπαρο

Με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών ολοκληρώθηκε η πρώτη δράση του προγράμματος που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αντιπάρου και την Pepsico Hellas για την εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης στις παραλίες του νησιού. Η δράση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι της PepsiCo Hellas, περιελάμβανε εθελοντικό παράκτιο καθαρισμό της παραλίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και παράλληλο εργαστήριο ανακύκλωσης από την ομάδα του Athens Makerspace.

Στόχος της εθελοντικής δράσης ήταν να αναδειχθεί το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και να γίνει αντιληπτός ο αντίκτυπος που έχουν οι καθημερινές μας συνήθειες στο περιβάλλον όπως και το ατομικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, μέσω του εργαστηρίου αναδείχθηκε η αξία της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα έγινε διαλογή στα πλαστικά καπάκια που συγκεντρώθηκαν κατά τον καθαρισμό με σκοπό να αποτελέσουν μέρος του υλικού κατασκευής του πρώτου από τους κάδους ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν στην Αντίπαρο.
Ευχαριστούμε όλους για την θερμή συμμετοχή τους που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποσυμφόρηση της παραλίας από τα χιλιάδες απορρίμματα, καθώς και την Διοίκηση του Σ.Ε.Φ. για όλες τις παροχές και διευκολύνσεις.

Κάδοι ανακύκλωσης από καπάκια μπουκαλιών

Η κυκλική οικονομία στην πράξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Προχωράμε γρήγορα το πιλοτικό μας έργο καθώς παραλάβαμε από την Αντίπαρο 400 κιλά καπάκια μπουκαλιών που συνέλεξε η τοπική κοινωνία. Καπάκια που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Athens Makerspace, ανακυκλώθηκαν και παράχθηκαν κάδοι ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν σε 10 παραλίες της Αντιπάρου.
Η Αντίπαρος, εξάλλου, είναι συμβολικό νησί για τον οργανισμό μας καθώς στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ολιστικές παρεμβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο απορρύπανσης.