Συνεργάτες

Έχουμε αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργασιών με πλήθος δημοτικών αρχών, τοπικούς φορείς και καταδυτικά κέντρα με σκοπό την υλοποίηση διευρυμένων δράσεων καθαρισμού, εκπαιδευτικών ημερίδων, δράσεων ευαισθητοποίησης, διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων αλλά και τη συλλογή δεδομένων επιστημονικού ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε πως δίχως τη συμβολή και τη συμμετοχή των τοπικών εταίρων καμία πρωτοβουλία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμη και αποτελεσματική προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι τοπικές ανάγκες.

Είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή των παρακάτω φορέων στο έργο και τις δράσεις μας!

    Λογότυπο Δήμου Τήνου    Λογότυπο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης     Λογότυπο Δήμου Αντιπάρου      Λογότυπο Δήμου Πόρου     Λογότυπο Δήμου Πάρου                  Λογότυπο Naxos Island Wildlife Conservation        Λογότυπο Nautilus Dive Centre    Λογότυπο Απάνω Μεριά Σύρου         Λογότυπο Plastic Free Greece