Δράσεις

Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με όλες τις δράσεις μας. Πλοηγηθείτε στις παρελθούσες δράσεις, για να δείτε το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών μας, και στις μελλοντικές για να δείτε λεπτομέρειες και να δηλώσετε συμμετοχή!

Tο οπτικοακουστικό υλικό που παράγεται από την Aegean Rebreath προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρήση του υλικού αυτού ή αποσπασμάτων του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας από το φορέα μας. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected].

 

Μελλοντικές Δράσεις Παρελθούσες Δράσεις

Σταθμοί Συλλογής Διχτυών

Σταθμοί Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων