Δράση Θάλασσες της Μαγνησίας/Πήλιο Ι 12/05/2019

Τοποθεσία:
Πήλιο, Μαγνησία

Ημερομηνία:
12 Μαΐου 2019

Τύπος Δράσης:
Έρευνα, Υποβρύχια & Παράκτια

Υποστήριξη:
ΣύνΘεσις – Sinthesis.eu
Επιμελητήριο Μαγνησίας
Zoumbosub Diving Center

Συνεργασία:
Σύλλογος Αυτοδυτών Βόλου
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας

«Θάλασσες Μαγνησίας», μέρος πρώτο!
Ένα ακόμα ιδιαιτέρως γεμάτο σαββατοκύριακο για εμάς. Η Aegean Rebreath με πρωτοβουλία του ΣύνΘεσις – Sinthesis.eu προχώρησε στην υλοποίηση εκτεταμένων δράσεων σε συνεργασία με ένα πολύ μεγάλο αριθμό τοπικών εταίρων. Διευρυμένη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, παράκτιες και υποβρύχιες δράσεις καθαρισμού στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, ερευνητικές δραστηριότητες. Ένα είναι το συμπέρασμα: Μια ενδιαφέρουσα εισαγωγική δράση αλλά και μια εξαιρετικά υποσχόμενη διάθεση της τοπικής κοινωνίας να συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μαγνησία!