Δράση Λαυρίου | 25/06/2022

Τοποθεσία:
Λαύριο

Ημερομηνία:
25 Ιουνίου 2022

Τύπος Δράσης:
Υποβρύχιοι & παράκτιοι καθαρισμοί

Ερευνητικές δραστηριότητες
Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία

Συνεργασία:
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
Watt & Wolt