Υποστηρικτές & Δωρητές

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που στην πορεία μας έως τώρα έχουμε στο πλάι μας υποστηρικτές από τα πρώτα κιόλας στάδια της προσπάθειάς μας χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει σε όλες τις δράσεις από τα τέλη του 2017 και έως σήμερα.

Η υποστήριξή τους σε όλα τα επίπεδα είναι πολύτιμη και μία σταθερή βάση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όχι μόνο την απορρύπανση των βυθών αλλά και την εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών, φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές πληροφορίες για τους υποστηρικτές μας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έχει συνεισφέρει ο καθένας στο έργο μας.

 

Λογότυπο Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων και την αποκομιδή και επεξεργασία των αλιευτικών εργαλείων και των πλαστικών, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυπο Ιδρύματος Λασκαρίδη

Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη

Λάβαμε σημαντική υποστήριξη για την πραγματοποίηση εκτεταμένων δράσεων σε 6 νησιά στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρά Νησιά». Παράλληλα, συμμετέχουμε στην ομάδα εργασίας για τον «Καθαρισμό Ακτών & Εθελοντισμός».

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυπο Cyclades Preservation Fund

Cyclades Preservation Fund

Λάβαμε υποστήριξη για τη δημιουργία του πρώτου σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ελλάδα στο νησί της Αντιπάρου.

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυπο Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

To Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου μας έχει υποστηρίξει σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, παράκτιων και υποβρυχίων δράσεων στην περιοχή του νομού Μεσσηνίας.

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυπο Ελληνικής Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Helmepa)

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Helmepa)

Πέραν της υποστήριξης που λάβαμε για την υλοποίηση δράσεων κατά την αρχή του έργου μας, συνεργαστήκαμε στενά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καθαρά Νησιά» το οποίο κα χρηματοδοτήθηκε από Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη.

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυοι

Εταιρεία ‘Υδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

Έχουμε αναπτύξει συνεργασία για την υλοποίηση παράκτιων και υποβρυχίων δράσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μάθετε Περισσότερα

Λογότυπο Ναυτικού Ομίλου Σύρου

Ναυτικός όμιλος Σύρου

Έχουμε αναπτύξει σταθερή συνεργασία για την υλοποίηση διευρυμένων δράσεων στη Σύρο αλλά και για τη δημιουργία σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στο νησί.

Μάθετε Περισσότερα