Δίκτυο “Μπλε” Δήμων

Δίκτυο “Μπλε” Δήμων

Το 2021 η Aegean Rebreath, στη βάση των μνημονίων συνεργασίας με τους Δήμους που έχουν εγκαταστήσει Σταθμούς Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, δημιούργησε το Δίκτυο “Μπλε” Δήμων με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σήμερα το Δίκτυο αποτελείται από 15 μέλη-δήμους ανά την Ελλάδα και συντονίζεται από τον οργανισμό μας.

Σκοπός του Δικτύου “Μπλε” Δήμων είναι η ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και η μεταφορά τοπικών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Ήδη από την αρχή λειτουργίας του Δικτύου τα μέλη συμμετείχαν στην προσπάθεια καταγραφής των προβλημάτων που εντοπίζονται στην επικράτεια τους αλλά και των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή ήταν και η πρώτη ανάλογη προσπάθεια που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Στο δίκτυο συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπρόσωποι από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών οι οποίοι και συμμετέχουν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών, την παραγωγή πρωτογενών δεδομένων, την ανάπτυξη στοιχειοθετημένων συστάσεων προς την κεντρική κυβέρνηση και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Το δίκτυο λειτουργεί σε συντονισμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο διοχετεύονται ευρήματα και προτάσεις που αναπτύσσονται από τα μέλη.

Το Δίκτυο “Μπλε” Δήμων αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα περιβαλλοντικής δημοκρατίας καθώς δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να συμμετάσχουν πλέον ενεργά στην παροχή κατευθύνσεων για την χάραξη πολιτικών σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Plastic Bottle Icon

0

Πλαστικά Τεμάχια

0

Γυάλινα Τεμάχια

0

Κουτάκια Αλουμινίου
Fishing Net Icon

0

Τόνοι δίχτυα-φαντάσματα